החזון


החזון

בחזון שלנו, תהליך ההתמקדות הוא חלק אינטגרלי מחיי היום יום של האדם. בחזון שלנו, התמקדות היא כלי אישי לסיוע עצמי, ריפוי עצמי ושפה שימושית יעילה בתקשורת במסגרת המשפחה העבודה, ובתקשורת החברתית פוליטית.
שפה זו של תהליך ההתמקדות תאפשר לנו לחוות ביחסים בינאישיים מפגש אנושי של דיאלוג אמיתי מלב אל לב. מפגש של כבוד הדדי ויצירת מרחב לייחודי והשונה. זהו פוטנציאל של סוג חדש של קשר וסוג חדש של חברה המתאים לכל גיל בכל דת ותרבות.

בחזון שלנו ההתמקדות מחברת אותנו אל המצפן והאמת הפנימית שבנו. עוזרת לנו להתנהל ולמצוא את הדרך הייחודית לנו, בהתנהלות בעולם שבו תפקידים, דפוסים ומסגרות חברתיות נשברות ומשתנות במהירות.

בחזון זה נוצרת קהילייה של מתמקדים המדברת וחיה את שפת ההתמקדות. קהילייה של אנשים המסוגלים באמצעות הקשבה ייחודית ואמפתית של שפת ההתמקדות ללוות ולתמוך איש ברעהו ולסייע בכל עת להגיע לתובנות ולרווחה נפשית.

אנו מייסדות ומנהלות המרכז הישראלי להתמקדות שוקדות ללמד אנשים להתחבר חזרה אל מיומנות ההתמקדות שהינה טבעית לקיומנו על מנת לבנות מחדש את האמונה בחוכמת הגוף כמקור יצירתי לשינוי וריפוי פנימי ולהביא לשינויים בתקשורת החברתית.

להמשך קריאה בנושא : התמקדות ככח מקדם שלום

© Copyright המרכז הישראלי להתמקדות - בלהה פרולינגר 052-2591245 עצמאות פרלשטיין 052-3944244