הקרחון


מה בין תופעת הקרחון להתמקדות

קרחון ימי הוא גוש קרח ענק שכ- 1/9 ממנו בולטת מעל פני המים. רובו של הקרחון ומלוא עוצמתו מצויים מתחת לפני המים, סמוי מן העין. דווקא חלק זה יכול להוות סכנה ואיום לכלי שיט שאינם מודעים לו, כפי שקרה לאוניית הטיטניק המפורסמת.

רוב בני אדם מתקשרים זה עם זה דרך מילים, מחשבות וביטוי רגשות שהם ביטוי לקוגניציה ומסמלים את החלק העליון הנראה וידוע לעין.

מחקרים העוסקים בנושא "אינטליגנציה רגשית" מסבים את תשומת לבנו לכך כי חיינו מונעים ומנוהלים דווקא מתוך הרובד העמוק והסמוי מן התודעה. זהו התת מודע, המרחב של הגוףנפש שמכיל עולם ומלואו של תחושות מורגשות בעלות משמעות, מעבר למילים.

התמקדות היא תהליך המסייע לנו לרדת במהירות וביעילות אל הרבדים העמוקים הסמויים מתודעתו של האדם.  דרך התחברות לתחושות ולחוויות הפיזיות/רגשיות ברובדים אלו, ניתן להפוך את הסמוי לגלוי, לווסת הצפות  פנימיות, ולפתור את שורש הבעיות המשפיעות על ההתנהלות בחיי היום יום.

© Copyright המרכז הישראלי להתמקדות - בלהה פרולינגר 052-2591245 עצמאות פרלשטיין 052-3944244