דף רישום לקורס תרפיה בגישת ההתמקדות


תרפיה מכוונת "התמקדות" (פוקוסינג)

 

טופס הרשמה לקורס בסיסי Focusing

מנחה: בלהה פרולינגר

א.      פרטים אישיים

שם משפחה: __________________     שם פרטי: ____________________

ת.ז. ___________________

כתובת: __________________________________  מיקוד _______

טלפון נייד _________________כתובת דוא"ל _________________________

ב.      מקצוע ותעודות

מקצוע ________________________________

תואר:         ראשון         שני          שלישי         (נא להקיף בעיגול)

נא לצרף העתקי תעודות

ג.        מקום עבודה

מקום עבודה ____________________________

תפקיד וותק מקצועי _______________________

שכר לימוד:

¨        התמקדות סימסטר א'  2100 ₪ +150 ₪ דמי רישום

¨       התמקדות סימסטר ב' 2100 ₪ +150 ₪ דמי רישום

  •   התמקדות  א' + ב'   3880 ₪ +150 ₪ דמי רישום

     מצורפות 4 המחאות לפקודת נט"ל

תשלום בכרטיס אשראי         שם בעל/הכרטיס:____________

  •  ויזה                          מס' כרטיס: ______________
  •  דיינרס                       מס' תשלומים (עד 4) :  ________
  •  אמריקן אקספרס
  •  ישראכרט                   תוקף:      ____ / ___ cvv: ____

                                                            * דמי הרשמה והעתקי תעודות לא יוחזרו

© Copyright המרכז הישראלי להתמקדות - בלהה פרולינגר 052-2591245 עצמאות פרלשטיין 052-3944244