דף רישום לקורס תרפיה בגישת ההתמקדות


תרפיה מכוונת "התמקדות" (פוקוסינג)

טופס הרשמה לקורס

תרפיה מכוונת "התמקדות"

מנחה: בלהה פרולינגר

א.      פרטים אישיים

שם משפחה: __________________     שם פרטי: ____________________

ת.ז. ___________________

כתובת: __________________________________  מיקוד _______

טלפון נייד _________________כתובת דוא"ל _________________________

ב.      מקצוע ותעודות

מקצוע ________________________________

תואר:         ראשון         שני          שלישי         (נא להקיף בעיגול)

נא לצרף העתקי תעודות

ג.        מקום עבודה

מקום עבודה ____________________________

תפקיד וותק מקצועי _______________________

סה"כ לתשלום: לשלב א' בלבד 1900 ₪.

לנירשמים מראש למסלול השלם הכולל שלב א+ב הנחה מיוחדת 3480 ₪  

¨     מצורפות 4 המחאות לפקודת נט"ל

המחאה ראשונה בסך 550 ₪  לתאריך     15.10.18

המחאה שניה בסך 450 ₪ לתאריך           15.11.18

המחאה שלישית בסך 450 ₪ לתאריך      15.12.18

המחאה שלישית בסך 450 ₪ לתאריך      15.01.19

¨     תשלום בכרטיס אשראי  ¨ ויזה                                     מס' כרטיס: ______________                                                                         ¨ ישראכרט                 תוקף:      ____ / ___ cvv: ____

                                          ¨ דיינרס                      מס' תשלומים (עד 4) :  ________

¨ אמריקן אקספרס       שם בעל/הכרטיס:____________

מס' תעודת זהות:____________

           

תאריך: ____________                                                            חתימה:____________   

 

* דמי הרשמה והעתקי תעודות לא יוחזרו

 

© Copyright המרכז הישראלי להתמקדות - בלהה פרולינגר 052-2591245 עצמאות פרלשטיין 052-3944244