משוב יעיל בתקשורת בחיי היומיום


כללים למתן משוב

1.       התחל במשוב החיובי (תמיד ניתן למצוא!)

2.       משוב יעיל מוצע ולא מוטל.

3.       משוב יעיל הינו תיאורי ולא שיפוטי.

4.       משוב יעיל ניתן בצמוד לאירוע הנידון.

5.       בדיווח על הדברים שיש לשפר:

•       היה ספציפי ולא כוללני.

•       התייחס לנקודות הקשורות להתנהגות מקבל המשוב ולא לאופיו.

         אין לתת משוב על התנהגות שלמקבל המשוב אין שליטה עליה.

•       שמור על קשר עין ודבר בלשון "אני".

•       הדגש שאתה נותן משוב סובייקטיבי כפי שאתה רואה את הדברים.

•       אל תכלול אחרים במשוב שלך.

6.       משוב מוצלח כולל גם תיאור התנהגות וגם דיווח על יחס נותן המשוב להתנהגות.

7.       משוב במסגרת הקבוצה מאפשר הן לנותן המשוב והן למקבל המשוב לבדוק

         את דיוקו יחד עם יתר אנשי הקבוצה.

זכור!

משוב ניתן לשם מטרה אחת בלבד – לטובת המקבל.

כשאתה רוצה לתת משוב, חשוב שהצד השני יהיה פתוח לקבלו. יש להשתדל לתת משוב במנות קצובות. בכמויות שמקבל המשוב מסוגל לקלוט.

חשוב!

למקבל המשוב קשה לקבלו. אל תיגרר לויכוח . היה מוכן רק להסביר. אם מקבל המשוב יתחיל להתווכח – הדגש שנתת את ראייתך הסובייקטיבית לגבי מה שהוא עשה.

היה!

הוגן וישר – אל תחסל "חשבונות אישיים".

תן כבוד לזולת !!!

משוב – כללים לקבלת משוב

 1.       הקשב עד תום והשתדל להבין מה אומרים לך, אל תתגונן מילולית או רגשית.

         מוטב לא להגיב לנאמר מיד, עדיף להשהות את התגובה ולהקדיש את מלוא

         האנרגיה להקשבה.

2.       נסה לבדוק ולברר מה רוצה נותן המשוב לומר לך. בדוק עמו את דבריו,

         עובדותיו ודוגמאותיו.

3.       שאל שאלות הקשורות באופן ישיר לדברים ששמעת ואל תעלה נושאים

         חדשים.

4.       חזור על מה שקלטת והבנת מדברי נותן המשוב על מנת להבטיח שהבנת נכון

         את דבריו. סכם הדברים, כפי שאתה הבנת אותם, וסלק אי הבנות במקרה

         ונוצרו כאלה.

5.       לאחר ששמעת, קלטת והבנת את מה שנאמר לך, נסה להסביר את התנהגותך ,

         כך אולי תגלה לחבריך דברים חדשים. ייתכן ותעז לגלות בפני הקבוצה כמה

         מרגשותיך כלפי הנושאים שהועלו ובכך תגרום לכך שאחרים יבינו אותך יותר

         טוב.

6.       סכם לעצמך ולנותן המשוב מה אתה מקבל מדבריו ומה מסקנותיך בקשר לכך.

         קח לך את הזכות לחשוב על הדברים, אינך חייב לקבל את המשוב או לדחותו

         באותה שעה עצמה שקבלת אותו.

7.       אם תרצה כדאי להודות לנותן המשוב. הוא נותן לך מתנה שעשויה להיות יקרת

         ערך.

 נזכור !

 האחריות למה שעושה מקבל המשוב עם המידע החדש המתקבל עליו, היא עליו בלבד, והוא זה שיחליט על ההתנהגות שלו בעתיד.

© Copyright המרכז הישראלי להתמקדות - בלהה פרולינגר 052-2591245 עצמאות פרלשטיין 052-3944244