פוקוסינג-בשינוי בחיים


במאמר שנכתב על ידי עצמאות פרלשטיין ופורסם בעיתון של המרכז הבינלאומי להתמקדות בניו-יורק, מתואר תהליך עמוק של שינוי בצומת חיים התמקדות על ההחלטה לחזור ארצה אחרי 30 שנה. המאמר באנגלית, אתם מוזמנים לקרא ולחוות בעצמכם.

© Copyright המרכז הישראלי להתמקדות - בלהה פרולינגר 052-2591245 עצמאות פרלשטיין 052-3944244