רגש לעומת תחושה מורגשת בהתמקדות


Eugene T. Gendlin, Focusing-Oriented Psychotherapy, p. 60-61-Emotion versus Felt Sense in Focusing      

תחושה מורגשת איננה רגש. ההבחנה ביניהם חיונית מאוד בתהליך ריפוי ושינוי. ביכולתנו לזהות רגשות כמו כעס, שמחה, עצב ועוד בקלות יתרה. לעומת זאת תחושה מורגשת איננו מזהים מלכתחילה. היא מעורפלת ואפלולית. אנו מרגישים שהיא בעלת משמעות אך היא בלתי מוכרת. זוהי תחושתו של הגוף לנוכח בעיה בעלת משמעות.

 

רגש

תחושה מורגשת

קל לזיהוי– קל להגדרה.

 

לא קל לזיהוי– בתחילה לא ניתן לקטגוריזציה

צר- כשהוא בתוך גופי, הוא חוסם כל מה שאני יודע על הסיטואציה.

רחב– כשתחושה מורגשת נוצרת, אני בקשר ישיר עם יותר ממה שאני יודע על הסיטואציה.

לפנימיות אותה צורה– אם אני מרגיש כעס, אני הופך להיות כועס יותר ויותר. בתוך הכעס יש יותר כעס.

לפנימיות ריבוי צורות- אם אני נכנס לתחושה מורגשת, אני אראה שזה מכיל אפשרויות רבות של המצבים השונים הנסתרים בו.

גירוי אחד- הרגש מתעורר כתגובה לאירוע ספציפי.

הרבה אלמנטים– התחושה המורגשת יכולה להגיע אלינו דרך כל אלמנט שמרכיב אותה. זה כולל מה שהוביל לזה, מה שמצופה מזה, מה שמחפשים ומה שמנסים להימנע ממנו.

עבר- למרות שאנו מרגישים אותו עכשיו, הרבה מהרגשות באים מהעבר והם קמים לתחייה עכשיו כמו שהיו אז.

הווה- תחושה מורגשת היא תמיד סיכום חדש של מה שמרכיב אותו, ומכיוון שהיא תמיד בתהליך משתנה, היא תמיד ייחודית בהווה.

דוגמא– מישהו הכעיס אותי. הרגש הוא כעס שמתבטא בהעלאת דופק הלב והכנת השריר כדי להכות מישהו.

דוגמא- מישהו הכעיס אותי. התחושה המורגשת כוללת את הכעס וגם את כל האלמנטים שהובילו אותי לכעס, כל מה שקרה, מה שאנשים עשו, מי שאני, הסיבות שבגללן אני לא יכול לשנות זאת, וכל זה כלול באירוע- כל זה כאיכות אחת מורגשת ומיוחדת.

תמיד אותו דבר- לכעס יש תמיד אותה איכות מורגשת. זה תמיד רוצה לגרום לי להכות ולהרביץ.

תמיד שונה- לכל תחושה מורגשת איכות ייחודית וזה התחושה של הייחודיות של הסיטואציה.

סוגים- יש קטלוג ידוע ( יש הקוראים לזה "לוח מקשים" ) של רגשות. בכל חברה נתונה, כל אחד מכיר את הסט המסוים של הרגשות האפשריים.

סוגים- לא ידוע- כל תחושה מורגשת היא השלמות בעצמה. "קטלוג" של תחושה מורגשת לא מתקבל על הדעת.

אופי אוניברסלי– הסיטואציות הבסיסיות שגורמות לרגשות בסיסיים הן תמיד אותו דבר. לדוגמא- אני מצפה למשהו, זה לא קורה, אני מתאכזבת. אני אוהב מישהו ומישהו אחר נמשך אל האהוב שלי ואז אני מקנא. צוחקים עלי אני מרגיש בושה. זה אוניברסלי בכל תרבות.

שונות אינדיבידואלית– מאחורי הדפוסים האנושיים שהם לכולם אותו דבר, אני מוצא את המשמעויות שלי. אני לא ממציא אותם. הם עולים. זה יכול להראות שהם היו שם כל הזמן אך האמת, הם משתנים ונוצרים תוך כדי כך שהם עולים. הם חדשים, שונים וייחודיים, והם שלי.

ניתן לתת להם שם ולהסבירם בקלות- אנחנו יכולים להסביר את הרגשות שלנו במונחים של משפטים רגילים ותבניות של סיטואציות. האדם יאמר:"האם היית מרגיש אותו דבר אם זה היה קורה לך ?"

קושי למצוא מילה או משפט מתאים- צריך להמציא משפטים חדשים. אספקטים של סיטואציה שבדרך כלל לא מבחינים בהם, עולים.

נשאר אותו דבר– לדוגמא, אם אני נעשה יותר ויותר כועס, הכעס נשאר כמות שהוא. הוא רק גדל ונעשה אינטנסיבי.

משתנה- אם אני נשאר עם התחושה המורגשת או עם רגש שהוא חלק מהתחושה המורגשת, זה עושה שינוי פנימי. צעדי שינוי באים מתוך זה. שינויים גופניים באים עם הצעדים הללו.

אינטנסיבי– רגשות מאד אינטנסיביים. הם מושכים את תשומת ליבנו כלפיהם. קשה להיפטר מהם.

לא אינטנסיבי– התחושה המורגשת בדרך כלל לא אינטנסיבית. אדם צריך לרכז את תשומת ליבו בזה, אם לא, מאבד את האחיזה שלו בתחושה המורגשת (למרות שרגשות אינטנסיביים יכולים לצוף מתוך זה ).

 שניהם

שניהם מגיעים באופן גופני– אנו יכולים לומר ומקווים שאנחנו מרגישים רגש או תחושה מורגשת אך אנו לא יכולים לשלוט עליהם כשבאים. ( אפשר לומר כשהם באים אך לא לשלוט בבואם ).

שניהם נוצרים במקום שנראה כמו אותו "מקום" גופני- התחושה המורגשת נראית "עמוקה" יותר בגלל שהיא ממוקמת באופן ברור יותר בתחתית החזה והבטן, ובגלל שניתן למצוא אותה "מתחת" לרגשות. יחד עם זאת התחושה המורגשת יכולה להימצא "מסביב" הרגש. היא רחבה וההרגשה שלה שלמה יותר ממה שאני יכול לומר- יותר ממה שמעורב ברגש או שבתוכן אחר.

© Copyright המרכז הישראלי להתמקדות - בלהה פרולינגר 052-2591245 עצמאות פרלשטיין 052-3944244