התמקדות-הדרך לגלות את האור שבתוכנו


התמקדות היא אופטימית היא רואה את היחיד וחייו במונחים של תהליך. בכיוון של בריאות ולא במונחים של פתולוגיה.

אין סמכות שיכולה לפתור את בעיותנו או לומר לנו כיצד לחיות. בכל אחד מאיתנו טמון מקור הסמכות של ידע עצמי לפתרון בעיותיו הוא.

התמקדות היא מקור פנימי של ידיעה, היא מאפשרת למצוא את המקום בו החיים תקועים, לחוצים, מכותרים ונסחבים – ולשנותם.

היא מאפשרת את השינוי ממקום עמוק יותר מזה שבו מצויים המחשבות והרגשות. התמקדות נוגעת במקור הכוח שבתוכנו, מקור הכוח המאפשר לדברים להשתנות מן הפנים!

איך זה קורה?

ההתמקדות נעה פנימה, דולה מידע מ"העצמי" (הגוף) העמוק יותר והנבון יותר.כאשר נעשים הצעדים הנכונים (ששת צעדי ההתמקדות), אז מתרחשת תפנית מורגשת (שחרור גוף) המלווה בתחושת הקלה פיסית. זוהי ידיעה של המוח השלם-ידיעה המגיעה משתי האונות גם יחד.

התמקדות היא טכניקה מעשית, בשל היותה תהליך דינמי שיש בכוחו להנחות אותנו במסע חיים מתהווה בעולם חדש של קידמה והשתנות מהירים.

 

מוחנו וגופנו יודעים הרבה יותר ממה שנגיש לנו, אלא שהידע הזה מאוחסן מחוץ לטווח המודעות היומיומית. אנו מודעים רק לחלק קטן מהידע העמוק הטמון בנו.

התחברות אל התחושה המורגשת (FELT-SENSE) מאפשרת לדלות את אותו ידע שאינו נגיש ולהפוך את התחושה המורגשת לבעלת משמעות, שהרי בכל תחושה מורגשת של נושא/בעיה טמון גם הפוטנציאל לפתרונה.

כך כל התמקדות היא צעד נוסף בדרך לגלות את האור הטמון בנו ובאחרים.

 

© Copyright המרכז הישראלי להתמקדות - בלהה פרולינגר 052-2591245 עצמאות פרלשטיין 052-3944244