התמקדות בהקשבה


להקשיב לגוף. להבין את הנפש!

על ההקשבה
"הקשבה" מבוססת על הפילוסופיה האומרת שכאשר אדם מרגיש בתוכו תחושות לא ברורות של קושי לגבי נושא מסוים, או תחושה שהוא זקוק לעזרה, הדבר הטוב ביותר שנוכל לעשות הוא לעזור לו למצוא את המילים שמתארות במדויק את התחושה שהוא חווה. לרוב, כשאדם יכול לתת דימוי או סמל באמצעות מילים לחוויה הפנימית שלו, של בלבול, דאגה, חשש, מתרחש שינוי המאפשר תפיסה שונה של הבעיה, והפתרון והצעדים הבאים יתגלו מתוך האדם עצמו.
משמע, הקשבה יעילה מסייעת למספר למצוא את המילים המתאימות לחוויה הנחווית בתחושות הגוף. הדרך הטובה ביותר להקשבה יעילה היא לתת לאדם לדבר ולהחזיר לו (לשקף) באותן המילים שלו או לנסח מחדש במילים שלך את מה ששמעת. אז המספר יכול לבדוק את המילים מול התחושות שהוא חווה, ומנסה לדייק את המילים המתארות את התחושות שלו. כאשר בעזרת ההקשבה מצליחים לעזור למישהו למצוא את המילים המדוייקות עבורו לתיאור תחושותיו, המספר מרגיש "יציאה מתקיעות", שחרור ממתח. אם בשיח עולות רגשות, שבעבר המספר למד להתבייש בהן או לחשוש מהן, הן מתקבלות בחום והבנה על ידי מישהו אחר שמקשיב לו. מי שמקשיב חווה חוויה של ראייה והבנה נקיה בלי שום פרשנות, ביקורת או שיפוט. תחושה של שותפות בחוויה פנימית עמוקה ופרטית של האחר. "הראייה" הזאת היא מאד עוצמתית, כמעט חוויה קסומה שמסוגלת לגרום לדמעות של הבנה ואמפטיה.
הקשבה בינאישית מתרחשת כאשר שני אנשים מתפנים למשך זמן קצוב, מתיישבים זה מול זה, האחד מדבר בזמן שהשני מקשיב. ההקשבה לא אמורה להרגיש כמו "שעת טיפול" אלא כמו ציפייה להזדמנות להיכנס פנימה ולהיות עם עצמך, כמו גם עם האחר בקירבה המביאה להבנה ותובנה.

© Copyright המרכז הישראלי להתמקדות - בלהה פרולינגר 052-2591245 עצמאות פרלשטיין 052-3944244