התמקדות ומחסומים בהקשבה


מרבית חיי היומיום שלנו סובבים סביב אינטראקציות בינאישיות. אינטראקציות אלו מביאות איתן רעשים בתקשורת-מחסומים, הגורמים הרבה פעמים לתופעה השכיחה של חוסר הבנה, חוסר הקשבה וקונפליקטים. רב האנשים אינם מודעים למחסומי התקשורת שלהם ולהשפעות שלהם על התקשורת הבינאישית.  ניתן לראות את המחסומים הללו כחלק בלתי נפרד ממערכת ההגנה הפסיכולוגית שלנו המנהלת אותנו. מעין נווט אוטומטי, המנהל את התקושרת הבינאישית שלנו, עד אשר אנו בוחרים לקחת אחריות על המחסומים, מתוך מודעות וכוונה לשינוי. מחסומי הקשבה אלו הם בטבענו האנושי. לכל אחד מאיתנו יש כמה מן המחסומים המופיעים ברשימה למטה. עם זאת לרוב יש מחסום אחד שהוא הבולט בהקשבה יותר מכל המחסומים האחרים. חלק מהמחסומים כמו מחופשים בתחפושת של רצון לתת עזרה ואהבה לאחר, אך בעצם …. כשמכירים אותם לעומק נמצא שהם מחסום בתקשורת ועליהם משלמים מחיר ביחסים הבינאישיים.

    איזה מחסום/ים מאפיינים את ההקשבה שלך

מעניין?!

נסה לאתר…

רשימת מחסומים בהקשבה

תגובה פילוסופית – מתן הסברים פילוסופיים לנושא השיחה

הזדהות -  השאבות רגשית של המקשיב לסיפור של האחר ובהמשך לכך המקשיב מספר את סיפורו האישי

שאלות חקרניות – ריבוי בשאילת שאלות סגורות ומתחקרות על הנושא. (מתי, למה, איפה, מי, כמה…)

מתן עצות – על כל נושא או התלבטות יש עצה מתאימה, המקשיב הופך ליועץ

שיפוט – הצמדת תוויות שליליות על הנושא או על המספר. המקשיב בתפקיד שופט או מבקר…

חלימה בהקיץ – הקשבה למחצה, בריחה לאסוציאציות אישיות תוך כדי ההקשבה

קריאת מחשבות –המקשיב מסיים ומשלים את המשפטים של המספר מתוך הנחה שהוא מבין ויודע את הנושא

עשיית חזרות – המקשיב אינו מקשיב! הוא עסוק בחזרות על המשפטים אותם הוא מתכוון לומר בעוד רגע

וכחנות -  המקשיב מתווכח עם המספר תוך כדי השיחה ונוקט עמדה ברורה לגבי הנושא המדובר מבלי להקשיב לעמדת המספר עד תום

הצורך להיות צודק – הצורך להיות צודק בכל מחיר!

הסחת הדעת – קטיעת נושא השיחה ומעבר לנושא שיחה אחר תוך התמקדות בטפל

פייסנות -  הסכמה על כל דבר שנאמר מבלי לבחון את הדברים

השוואה -  ניסיון להעריך כל הזמן מי שווה יותר, חכם יותר, סובל יותר…

סינון -  הקשבה סלקטיבית לדברים מסוימים בתוך השיחה ולא לכל הנאמר, כמו השמטת משפטים שליליים שנאמרים בשיחה

התנסות !

אחרי שקראת את הרשימה רשום לעצמך שלושה מחסומי הקשבה הממופיעים בתקשורת הבינאישית שלך

מתוכם בחר את המחסום האחד הבולט ביותר, השכיח ביותר באינטראקציות הבינאישיות שלך עם אחרים

קח רגע של שקט…

דמיין את עצמך בסיטואציה של שיחה, עם מישהו שקרוב אליך, שמספר לך משהו שחשוב/קשה לו…

דמיין לעצמך שאתה כמו צופה בסרט שמוקרן על מסך קולנוע ואתה צופה בסצינה המתרחשת בינך לבין המספר…
המספר מספר לך משהו ואתה מגיב… שים לב כיצד אתה מגיב, מה המילים בהם אתה משתמש? האם המחסום נמצא שם?

אם כן, כיצד מגיב המספר…במילים או בשפת גוף…

מה קורה לתקשורת שביניכם? האם התחושה היא של קירבה או ריחוק?…

עכשיו משהבאת תשומת לב מודעת להקשבה שלך, האם אתה יכול לזכור עוד אינטראקציות כאלו, שמחסומי התקשורת שלך הופיעו?

האם יש לכך מחיר ואתה רוצה לשנות את ההקשבה שלך?

מחסומי התקשורת נלמדים אוטומטית בעיקר בילדות באינטראקציות המשפחתיות והופכים לחלק ממנגנון ההגנה שלנו.

התמקדות  היא טכניקה עדינה ועוצמתית המאפשרת בזמן קצר ויעיל לחוות ולגלות את שורשם ומקורם של המחסומים.  בתהליך התמקדות מוצאים צעדים קטנים ומקדמים המאפשרים לפרק את המחסומים, לשנות אותם מן הפנים כך שתתאפשרנה אינטראקציות בינאישיות מקרבות ואינטימיות יותר.

© Copyright המרכז הישראלי להתמקדות - בלהה פרולינגר 052-2591245 עצמאות פרלשטיין 052-3944244