שש תנועות ההתמקדות


פרק חמישי בספר "התמקדות" מאת יוג'ין ט. ג'נדלין Ph.D מפרט את שש התנועות עליהן מבוסס תהליך ההתמקדות

שש תנועות ההתמקדות -תהליך מקוצר

פינוי מרחב

 • מה דורש את תשומת הלב שלי כרגע או מה אני חש לגבי הנושא
 • מה עומד ביני לבין הרגשה מצוינת?
 • אני אומר שלום למה שנמצא כאן

תחושה מורגשת

 • בחר בעיה אחת להתמקד בה.
 • אל תכנס לתוך הבעיה. מה אתה חש בגופך כשאתה נזכר בבעיה בכללותה?
 • חוש את האי נוחות, או את התחושה הבלתי ברורה של הגוף…

השג מפתח

 • מה מאפיין את התחושה המורגשת?
 • איזה מילה, משפט או דימוי עולים מתוך תחושה מורגשת זו?
 • אני מוצא את הדרך הטובה ביותר לתאר זאת

צור תהודה:

 • אני בודק הלוך וחזור בין המילה או הדימוי (המפתח) לבין התחושה המורגשת עד למציאת תיאום מושלם
 • אני מאפשר לעצמי לחוש זאת לדקה או שתיים

דיאלוג/ שאל:

 • אני יושב עם זה מתוך סקרנות ועניין
 • אני חש מה המקום הזה מרגיש מנקודת מבט שלו
 • אני שואל אם יש לו איכות רגשית
 • אני שואל אותו "מה גורם לך להיות כל כך _______ (רגש או מילת תיאור) "
 • אני מבקש מהגוף שלי להראות לי מה תהיה ההרגשה ש "הכל בסדר"
 • אני שואל: למה "זה" זקוק

קבלה:

 • אני מודה לגוף שלי  לכל מה שהיה
 • אני בודק את הדרך הנוחה לסיים את התהליך
 • אני מסמן לעצמי את המקום. אני אומר "אני אחזור למקום זה כשארצה בכך…"

יישום בחיי היומיום: (פיתוח של המרכז הישראלי להתמקדות)

© Copyright המרכז הישראלי להתמקדות - בלהה פרולינגר 052-2591245 עצמאות פרלשטיין 052-3944244