שינוי בחיים


התמקדות היא תהליך טבעי מבוסס מחקר רחב היקף, המהווה כלי בארגז הכלים של החיים המודרניים המשתנים במאה ה-21. התמקדות עוזרת לנו לפתח מצפן פנימי המנווט אותנו באתגרים ובמשברים של מסע החיים. באמצעות התמקדות נוכל להסיר מחסומים התוקעים אותנו מפני שינוי וצמיחה.

החיים במאה ה-21 מאופיינים בתנועה מתמדת, במציאות שמשתנה במהירות מדי יום; סמארטפונים, סקייפ, פייסבוק, מהפכות חברתיות, מערכות יחסים וירטואליים, משברים כלכליים, משפחות חד הוריות, חד מיניות, ניידות בכפר גלובלי ועוד.כל אלו מחייבים התמודדות יומיומית ויכולת לגמישות בזרימה הבלתי פוסקת של השתנות והתפתחות בכל הרבדים פיזי, רגשי ושכלי.

הגוף האנושי של האורגניזם הקרוי בן אנוש לא השתנה מתקופת המערות בצרכים היומיומיים שלו. הגוף ההישרדותי זקוק בראש וראשונה לחוויית יציבות, קביעות ובטחון ומילוי צרכים פיזיים ורגשיים בסיסיים.

כל בן אנוש החי במאה הזו חווה לאורך מסע חייו את הפערים בין קצב החיים המשתנה ללא הרף לצורכי הגוף האנושי. פער זה מאלץ לצאת מאזורי הנוחות המוכרים ולעבור דרך מנהרת אי הוודאות היוצרים פחדים משינוי.

המסרים שגדלנו עליהם בילדות גם הם משפיעים על היכולת להתמודד עם שינויים ולעיתים קרובות תוקעים את הזרימה הטבעית הנדרשת בהתפתחות וצמיחה. המורשת החברתית והמשפחתית הדוחפת ליציבות ובטחון בעבודה, מערכת נישואים יציבה ולסביבה נטולת זעזועים, אינה עומדת עוד במבחן המציאות המשתנה.

הקונפליקט הוא בין הדחף להתחדש ולנוע, ובין הרצון להתחפר במוכר, שכבר לא מתאים לנו, אבל הוא נוח, ולו רק בשל היותו מוכר מביא לתקיעות ותחושת דשדוש במקום ולתחושה של חוסר מימוש עצמי.

ההצמדות למוכר היא האויב הגדול של השינוי

יש לנו תחושה שאם נוכל לדעת מה יקרה לאחר השינוי, אם יינתן לנו איזה שהוא צפי לגביו, נוכל להעיז יותר, ואז אנו מחפשים תשובות מן החוץ בעוד שהתשובות נמצאות בתוכנו פנימה. העתיד הוא פונקציה של המהלכים שלנו בתוכו. לאף אדם חיצוני אין באמת יכולת לדעת מה יתרחש לאחר ההסכמה לשינוי.

הפחד משינויים

שינוי משמעו מעבר אל הלא נודע. האוטומט שבנו אינו יודע בדיוק איך להגיב לשינויים עתידיים. המערכות שלנו עדין לא מתורגלות ומיומנות לתפקד באזור הלא נודע העתידי, מה שיוצר תחושת חוסר שליטה והתנגדות לשינוי.

הגוף מנוהל על ידי עקרון הומוסטזיס שנועד לשמור על מצב של שיווי משקל פנימי בתנאים משתנים. קצב השינוי בעולם החיצוני אינו זהה לקצב הנדרש מבפנים. יש להתחשב ולהקשיב לגוף, להיות איתו במערכת יחסים המאפשרת לידיעה של הקצב הפנימי לאותת לנו מה נכון ומה לא נכון עבורנו בתהליך השינוי.

התמקדות היא תהליך טבעי מבוסס מחקר רחב היקף, ומהווה כלי בארגז הכלים המודרניים המשתנים, המאפשר לזהות, להקשיב ולווסת את עצמנו בפער בין עקרון ההומוסטזיס לקצב השינוי החיצוני, גם אם לכאורה קיימות אפשריות טובות יותר בשבילנו.

אם איננו עושים התערבות מודעת סביב האתגרים שאנו עומדים בפניהם, נמצא את עצמנו לרוב בהזדהות עם הדפוסים הקיימים המתנגדים לשינוי. במצב זה שינוי לרוב מקושר בתוכנו עם כאב, וזו סיבה נוספת לכך שאנו חווים מחסומים לשינוי.

התמקדות עוזרת לנו למפות את המשתתפים הראשיים בסיטואציה, (צרכים גופניים, אירועים חיצוניים ורצונות)  לפתח קבלה לכל מה שמתרחש בתוכנו ומחוצה לנו, ועם "קורטוב" של אומץ להשליך מה שאינו שלנו עוד ולבחור בחדש ומאתגר.

שינוי בחיים -  סיפורים מחדר הטיפולים

© Copyright המרכז הישראלי להתמקדות - בלהה פרולינגר 052-2591245 עצמאות פרלשטיין 052-3944244