כעס


התמקדות עם כעס

"כל אחד יכול לכעוס – אין קל מזה, אך לכעוס על האדם הנכון, במידה הנכונה בעיתוי הנכון למטרה הנכונה ובדרך הנכונה – אין זה דבר קל כלל ועיקר" (אריסטו)

הכעס הינו לגיטימי ובלתי נמנע כמו כל רגש אחר בקשת הרגשות האנושית. בדרך כלל התגובה האנושית האינסטינקטיבית היא תגובתיות לאירועים וסיטואציות שמעוררות כעס.

ברירת המחדל של התנהגות אנושית היא  להאשים את האחר בכעס, או להתמלא ברגשות אשם על האירוע או להתעלם/להתכחש לכעס שמפעפע בתוכנו. שלושת אלו הן תגובות אוטומטיות והישרדותיות בגוף האנושי. לכל בן אנוש יש את ה"טייס האוטומטי" שלו.

תגובות אוטומטיות הישרדותיות אלו, לאורך זמן, גובות מחיר רגשי, בריאותי כבד.

התמקדות מציעה ל"הפחית מחירים" ולהביא מודעות וכוונה לתוך התגובות האוטומטיות.

איך?

דרך התמקדות ניתן להביא נוכחות של תשומת לב מכוונת לתחושות הגוף הלא מילוליות שהן איתותים של הגוף לחוויה הכוללת של הסיטואציה.

מתמקד מיומן יכול להבין את האיתותים ולמצוא אפשרויות תגובה אחרות יעילות ורעננות למגוון האירועים שפוקדים אותנו בחיי היומיום.

ב"התמקדות", פוקוסינג, אנו מפתחים "שריר רגשי" המאפשר שליטה אישית וויסות התנהגות בזמן כעס. מפתחים תשומת לב ומודעות לתחושות כמו הכעס שמופיעות בעוצמה ומפתחים מיומנות להיות עם זה בצומת של בחירה בין אפשרויות.
הכעס כמו כל רגש אחר הינו "אורח" המזמין אותנו לעצירה ((pause, להתבוננות ומביא אותנו להבנת ה"יותר"…
התמקדות מנתקת את האוטומט בין מעגל אפר"ת : אירוע – פרשנות – רגש כעס – תגובה  שיכול להתפתח  לתגובת זעם ולהיות כמו "רימון שהוציאו ממנו את הנצרה".

התמקדות בתחושה המורגשת של הכעס תביא אותנו להבין את מקורות הכעס ותאפשר תנועה פנימית המניעה את התחושה המורגשת למקום אחר מעבר להיתקעות בכעס. בתהליך ההתמקדות, יתכן והכעס יתמוסס ולעיתים בתחילת התהליך נחווה העצמה של הכעס. שני המקרים דורשים מהמתמקד להיות בהתבוננות ולא בהזדהות עם המקום של הכעס. יכולת הכלה של המקום הכועס, מפתחת שריר רגשי להתמודדות יעילה באירועים נוספים בחיים.

כעס הוא רגש בריא ואנרגיה מניעה לפעולה כאשר יש אירוע המתפרש כאיום. בהתמקדות ניתן לתעל את האנרגיה לפעולה והתמודדות עם משבר בצורה יעילה. בכך נמנע אפשרות של כעס להפוך לכעס כרוני – (זעם) שיכול להפוך לפתולוגי ובעל השפעות שליליות.

הפוך דף זה לתעודת זהות אישית של הכעס שלך:

אילו גירויים/אירועים/אנשים/התנהגויות של אחרים "מבעירים" את הכעס שלי : ("מבער הכעס" שלי )
1.
2.
3.

הסממנים הגופניים שלי בזמן כעס:
1.
2.
3.

כאשר אני כועס אני בדרך כלל …
שקט/מתנתק/ "מתבשל" ומתפוצץ/מתנהג/צועק/מגיב ב….

כשכועסים עלי אני בדרך כלל …

חשוב לאמוד את הכעס על מד עוצמה (כמו ספידומטר במכונית) המקום שלי בגרף הכעס הוא:

3 2 1

7  6  5  4

  10 9 8

נמוך ביותר

יכולת הכלה

בעוצמה גבוהה מאוד

כדי לווסת את הכעס ולהתמודד עימו בדרך שאינה פוגעת בנו ובאחר עלינו ללמוד יותר על הכעס שלנו, להיות מסוגלים להכיל אותו, להבין את משמעותו ולהביא אותו לביטוי באופן חיובי שאינו מבטל את העצמי.

דרכים לויסות הכעס:

• FOCUSING, תהליך התמקדות
• זיהוי והכלה של רגש הכעס המורגש בגוף (Felt-Sense)

• שימוש בדימויים וסמלים להתמודדות ושליטה עצמית במצבי הצפה רגשית
• דיבור פנימי אל המקום שחווה את הכעס בגוף הפיזי
• לספור עד 10 ואם יש צורך גם יותר…
• תרגיל נשיפות

• הרפיה
• חשיבה חיובית
• פסק זמן
• אחר

© Copyright המרכז הישראלי להתמקדות - בלהה פרולינגר 052-2591245 עצמאות פרלשטיין 052-3944244