התמודדות עם לחץ


התמודדות עם לחץ

כשאנו "נכנסים ללחץ מהלחץ", יש סיכון שנחווה חרדה, הצפה רגשית .

כדי ללמוד עוד על הלחץ והשפעותיו מומלץ לעצור מדי פעם ולבדוק מה מידת הלחץ שאני חווה בזמן העצירה. בין  10 (אין לחץ) ל-100 (לחץ עצום) . ככל שמידת הלחץ גבוהה יותר יש להפעיל את הכלים הבאים:

תרגולי נשיפות ונשימות באופן שוטף יעזרו בטיפול בלחץ במצב משבר.

בזמן לחץ משתנה קצב הנשימה הטבעית, הנשימות נעשות שטחיות, רדודות ומהחלק העליון של החזה. כשאנו מזהים זאת מומלץ לחזור לנשוף החוצה את האוויר באיטיות (בקצב ספירה של 6-8) ולקחת אוויר בכמות הנדרשת לגוף, (בקצב ספירה של 4).

התמקדות על "הלחץ" תסייע להביא לתזוזה מהפנים – תחושת shift  = רווחה פיזית.
כשלב ראשון עלינו לקבל את הלחץ כמות שהוא מופיע, ללא שיפוט וביקורת עצמית. זה מעין שלב של "התיידדות" הבאת נוכחות מקבלת שמובילה להמשך התמודדות יעילה עימו.
בזמן הצפה נשתמש בדימויים שעוזרים לנו להסתכל על הלחץ ממרחק שהוא נוח ובטוח לנו ולא לשקוע בתוכו. שקיעה פנימה תביא את הגוף לסחרור גדול יותר, למצב חרדה.

כלי נוסף לטיפול טבעי בלחץ וחרדה יהיה  לדמיין את כל הלחץ מולנו על מסך מרחוק ולקחת כמה נשימות במרחב הפנימי שידגישו את המרחק ביני לבין הלחץ.

"פינוי מרחב":
נתבונן בלחץ וננסה לזהות את המרכיבים שיצרו אותו. בדרך כלל לחץ נגרם בשל מספר מרכיבים (נושאים/חוויות/אירועים) הנערמים זה על זה בלי סדר. ההפרדה בין המרכיבים תאפשר מרווח ביניהם ובעקבותיה רווחה פיזית. נוכל גם לשאול איזה מבין כל מרכיבי הלחץ תופס את תשומת לבנו יותר מכולם? …
נפריד חלק זה מתוך חווית הלחץ וננשום בפנים…. נחזור על הפעולה שנית …. כל פעם נפריד עוד חלק מהלחץ עד שנחוש תחושה של רווחה גופנית.
את הפעולה הזו של פינוי מרחב אפשר לעשות בתהליך התמקדות אישי וגם בתהליך בינאישי. ככל שהלחץ בחווית הגוף אינטנסיבי יותר מומלץ לעשות תהליך בינאישי.
דיבור עצמי אמפתי ויציב אל המקום בו נחווה הלחץ בגוף גם מהווה כלי לטיפול בלחץ.

מטרת טיפול פרטני בלחץ נפשי וחרדה הינה לסייע למטופל לרכוש כלים ומיומנויות להתמודדות יעילה עם מצבי לחץ, עד חזרתו לתפקוד רגיל. 

למשוב ותודה על סדנה להתמודדות עם לחץ וחרדה

© Copyright המרכז הישראלי להתמקדות - בלהה פרולינגר 052-2591245 עצמאות פרלשטיין 052-3944244